https://sontopic.com/ adresinde bulunan SonTopic web sitesi, SonTopic'e ait telif hakkıyla korunan bir çalışmadır. Sitenin belirli özellikleri, bu özelliklerle bağlantılı olarak Sitede yayınlanacak olan ek yönergelere, şartlara veya kurallara tabi olabilir.

Tüm bu ek şartlar, yönergeler ve kurallar, bu Şartlara referans olarak dahil edilmiştir.

Bu Kullanım Koşulları, Siteyi kullanımınızı denetleyen yasal olarak bağlayıcı hüküm ve koşulları açıklamaktadır. SİTEYE GİRİŞ YAPMAKLA BU ŞARTLARA UYMUŞ OLURSUNUZ ve bu Şartları kabul etme yetki ve ehliyetine sahip olduğunuzu beyan etmiş olursunuz. SİTEYE GİRİŞ İÇİN EN AZ 18 YAŞINDA OLMALISINIZ. BU ŞARTLARIN HÜKÜMLERİNİ KABUL ETMİYORSANIZ, SİTEYE GİRİŞ VE/VEYA KULLANMAYIN.

Bu şartlar, anlaşmazlıkları çözmek için Bölüm 10.2'nin tahkimin bireysel olarak kullanılmasını gerektirir ve ayrıca bir anlaşmazlık durumunda kullanabileceğiniz çareleri sınırlar.

Siteye Erişim

Bu Koşullara tabidir. Şirket, yalnızca kendi kişisel, ticari olmayan kullanımınız için Siteye erişmeniz için size devredilemez, münhasır olmayan, geri alınabilir, sınırlı bir lisans verir.

Belirli Kısıtlamalar.Bu Koşullarda size onaylanan haklar, aşağıdaki kısıtlamalara tabidir: (a) Siteyi satamaz, kiralayamaz, devredemez, atayamaz, dağıtamaz, barındıramaz veya başka bir şekilde ticari olarak istismar edemezsiniz; (b) Sitenin herhangi bir bölümünü değiştiremez, türev çalışmalar yapamaz, parçalarına ayıramaz, tersine derleyemez veya tersine mühendislik yapamazsınız; (c) benzer veya rekabetçi bir web sitesi oluşturmak için Siteye erişmeyeceksiniz; ve (d) burada açıkça belirtilmedikçe, Sitenin hiçbir bölümü, aksi belirtilmedikçe, gelecekteki herhangi bir sürüm, güncelleme veya Sitenin işlevselliğine yapılan diğer eklemeler bu Koşullara tabi olacaktır. Sitedeki tüm telif hakkı ve diğer mülkiyet bildirimleri, bunların tüm kopyalarında korunmalıdır.

Şirket, size bildirimde bulunarak veya bulunmaksızın Siteyi değiştirme, askıya alma veya durdurma hakkını saklı tutar. Sitenin veya herhangi bir kısmının değiştirilmesi, kesintiye uğraması veya feshedilmesi nedeniyle Şirketin size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu tutulmayacağını onayladınız.

Destek veya Bakım Yok. Şirketin size Site ile bağlantılı olarak herhangi bir destek sağlama yükümlülüğü olmayacağını kabul etmektesiniz.

Sağlayabileceğiniz herhangi bir Kullanıcı İçeriği hariç, Site ve içeriğindeki telif hakları, patentler, ticari markalar ve ticari sırlar dahil olmak üzere tüm fikri mülkiyet haklarının Şirkete veya Şirket tedarikçilerine ait olduğunun farkındasınız. Bu Koşulların ve Siteye erişimin, Bölüm 2.1'de ifade edilen sınırlı erişim hakları dışında size herhangi bir fikri mülkiyet hakkı, mülkiyet hakkı veya menfaat vermediğini unutmayın. Şirket ve tedarikçileri, bu Koşullarda verilmeyen tüm hakları saklı tutar.

Kullanıcı İçeriği

Kullanıcı İçeriği. "Kullanıcı İçeriği", bir kullanıcının Siteye sunduğu her türlü bilgi ve içerik anlamına gelir. Kullanıcı İçeriğinizden yalnızca siz sorumlusunuz. Kullanıcı İçeriğinizin kullanımıyla ilgili tüm riskler size aittir. Kullanıcı İçeriğinizin Kabul Edilebilir Kullanım Politikamızı ihlal etmediğini burada onaylıyorsunuz. Kullanıcı İçeriğinizin herhangi bir şekilde Şirket tarafından sağlandığını, desteklendiğini veya desteklendiğini başkalarına beyan edemez veya ima edemezsiniz. Kullanıcı İçeriğinizden yalnızca siz sorumlu olduğunuz için, kendinizi sorumluluğa maruz bırakabilirsiniz. Şirket, yayınladığınız hiçbir Kullanıcı İçeriğini yedeklemekle yükümlü değildir; ayrıca, Kullanıcı İçeriğiniz herhangi bir zamanda size önceden haber verilmeksizin silinebilir. İsterseniz, Kullanıcı İçeriğinizin kendi yedek kopyalarını oluşturmaktan yalnızca siz sorumlusunuz.

İşbu belge ile Şirkete, Kullanıcı İçeriğinizi çoğaltmak, dağıtmak, kamuya teşhir etmek ve icra etmek, türevlerini hazırlamak, başka çalışmalara dahil etmek ve başka şekillerde kullanmak ve istismar etmek için geri alınamaz, münhasır olmayan, telifsiz ve tamamı ödenmiş, dünya çapında bir lisans vermektesiniz. yalnızca Kullanıcı İçeriğinizin Siteye dahil edilmesi amacıyla, yukarıdaki hakların alt lisanslarını vermek. Kullanıcı İçeriğinizle ilgili olarak her türlü manevi hak veya atıf iddialarından ve iddialarından işbu belgeyle geri alınamaz bir şekilde feragat ediyorsunuz.

Kabul Edilebilir Kullanım Politikası. Aşağıdaki şartlar "Kabul Edilebilir Kullanım Politikamızı" oluşturmaktadır: Siteyi, (i) herhangi bir üçüncü taraf hakkını veya herhangi bir fikri mülkiyet veya mülkiyet hakkını ihlal eden; (ii) yasa dışı, taciz edici, küfürlü, haksız, tehdit edici, zararlı, başka birinin özel hayatına saldıran, kaba, iftira niteliğinde, yanlış, kasıtlı olarak yanıltıcı, ticari iftira niteliğinde, pornografik, müstehcen, açıkça saldırgan, ırkçılığı, bağnazlığı, nefreti teşvik eden veya fiziksel herhangi bir gruba veya bireye karşı her türlü zarar; (iii) reşit olmayanlar için herhangi bir şekilde zararlı olan; veya (iv) herhangi bir yasayı, düzenlemeyi veya herhangi bir üçüncü tarafça getirilen yükümlülük veya kısıtlamaları ihlal eden.

Ek olarak, (i) bir bilgisayar sistemine veya veriye zarar verme veya değiştirme amaçlı herhangi bir yazılımı Siteye veya Site aracılığıyla yüklememeyi, iletmemeyi veya dağıtmamayı; (ii) Site aracılığıyla istenmeyen veya yetkisiz reklam, promosyon malzemeleri, gereksiz posta, spam, zincirleme mektuplar, piramit şemaları veya başka herhangi bir şekilde yinelenen veya istenmeyen mesajlar göndermek; (iii) Siteyi diğer kullanıcılarla ilgili bilgileri veya verileri izinleri olmadan toplamak, toplamak, toplamak veya birleştirmek için kullanmak; (iv) Siteye bağlı sunuculara veya ağlara müdahale etmek, bozmak veya üzerinde gereksiz bir yük oluşturmak veya bu tür ağların düzenlemelerini, politikalarını veya prosedürlerini ihlal etmek; (v) şifre madenciliği veya başka herhangi bir yolla Siteye yetkisiz erişim sağlamaya çalışmak; (vi) herhangi bir başka kullanıcının Siteyi kullanmasına ve bundan keyif almasına tacizde bulunmak veya müdahale etmek;

Kabul Edilebilir Kullanım Politikasını veya bu Koşulların herhangi bir hükmünü ihlal etmeniz veya başka bir şekilde bizim veya başka bir kişi için sorumluluk oluşturmanız durumunda, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, herhangi bir Kullanıcı İçeriğini inceleme ve soruşturma yapma ve/veya size karşı uygun işlemi yapma hakkını saklı tutarız. Bu tür eylemler, Kullanıcı İçeriğinizi kaldırmayı veya değiştirmeyi, Hesabınızı Bölüm 8 uyarınca feshetmeyi ve/veya sizi kolluk kuvvetlerine bildirmeyi içerebilir.

Şirkete Site ile ilgili herhangi bir geri bildirim veya öneride bulunursanız, işbu vesileyle söz konusu Geribildirime ilişkin tüm hakları Şirkete devredersiniz ve Şirketin söz konusu Geri Bildirimi ve ilgili bilgileri uygun gördüğü herhangi bir şekilde kullanma ve bunlardan tam olarak yararlanma hakkına sahip olacağını kabul edersiniz. Şirket, Şirkete sağladığınız tüm Geri Bildirimleri gizli ve özel olmayan olarak ele alacaktır.

(a) Siteyi kullanımınız, (b) bu ​​Şartları ihlal etmeniz, (c) yürürlükteki yasa veya düzenlemeleri ihlal etmeniz veya (d) Kullanıcı İçeriğiniz. Şirket, bizi tazmin etmeniz gereken herhangi bir konunun münhasır savunmasını ve kontrolünü üstlenme hakkını saklı tutar ve bu iddialara ilişkin savunmamızla işbirliği yapmayı kabul edersiniz. Şirketin önceden yazılı onayı olmadan herhangi bir konuyu çözmeyeceğinizi kabul ediyorsunuz. Şirket, haberdar olduktan sonra bu tür bir iddia, eylem veya kovuşturmayı size bildirmek için makul çabayı gösterecektir.

Üçüncü Taraf Bağlantılar ve Reklamlar; Diğer Kullanıcılar

Üçüncü Taraf Bağlantılar ve Reklamlar. Site, üçüncü şahıs web sitelerine ve hizmetlerine bağlantılar içerebilir ve/veya üçüncü şahıslar için reklamlar görüntüleyebilir. Bu tür Üçüncü Taraf Bağlantıları ve Reklamları, Şirketin kontrolü altında değildir ve Şirket, Üçüncü Taraf Bağlantıları ve Reklamlarından sorumlu değildir. Şirket, bu Üçüncü Taraf Bağlantılarına ve Reklamlarına yalnızca size kolaylık sağlamak için erişim sağlar ve Üçüncü Taraf Bağlantıları ve Reklamları ile ilgili olarak inceleme yapmaz, onaylamaz, izlemez, onaylamaz, garanti vermez veya bunlarla ilgili herhangi bir beyanda bulunmaz. Tüm Üçüncü Taraf Bağlantılarını ve Reklamlarını riski size ait olacak şekilde kullanırsınız ve bunu yaparken uygun düzeyde dikkat ve takdir yetkisi kullanmalısınız. Üçüncü Taraf Bağlantılarından ve Reklamlarından herhangi birine tıkladığınızda, üçüncü tarafın gizlilik ve veri toplama uygulamaları dahil olmak üzere ilgili üçüncü tarafın şartları ve politikaları geçerli olur.

Diğer Kullanıcılar. Her Site kullanıcısı, kendi Kullanıcı İçeriğinin herhangi birinden ve tamamından tek başına sorumludur. Kullanıcı İçeriğini kontrol etmediğimiz için, sizin tarafınızdan veya başkaları tarafından sağlanan herhangi bir Kullanıcı İçeriğinden sorumlu olmadığımızı kabul ve beyan edersiniz. Bu tür etkileşimlerin sonucu olarak meydana gelen herhangi bir kayıp veya hasardan Şirketin sorumlu olmayacağını kabul edersiniz. Siz ve herhangi bir Site kullanıcısı arasında bir ihtilaf olması durumunda, müdahil olma yükümlülüğümüz yoktur.

İşbu belge ile Şirketi ve memurlarımızı, çalışanlarımızı, acentelerimizi, haleflerimizi ve vekillerimizi geçmişteki, şimdiki ve gelecekteki her türlü ihtilaftan, iddiadan, ihtilaftan, talepten, haktan, yükümlülükten, yükümlülükten ibra eder ve sonsuza dek ibra edersiniz. doğrudan veya dolaylı olarak Site'den doğan veya doğan veya doğrudan veya dolaylı olarak Site ile ilgili olan her tür ve nitelikteki eylem ve eylem nedeni. Kaliforniya'da ikamet ediyorsanız, yukarıda belirtilenlerle bağlantılı olarak Kaliforniya medeni kanununun 1542. maddesinden feragat etmiş olursunuz: "genel bir muafiyet, alacaklının önceden lehinde olduğundan şüphelenmediği veya bilmediği alacakları kapsamaz." kendisi tarafından biliniyorsa, borçluyla olan anlaşmasını maddi olarak etkilemiş olması gereken, ibranın yerine getirildiği zaman."

Çerezler ve Web İşaretçileri. Diğer tüm web siteleri gibi, SonTopic de 'çerezler' kullanır. Bu çerezler, ziyaretçilerin tercihleri ​​ve ziyaretçinin eriştiği veya ziyaret ettiği web sitesindeki sayfalar dahil olmak üzere bilgileri depolamak için kullanılır. Bilgiler, web sayfamızın içeriğini ziyaretçilerin tarayıcı türüne ve/veya diğer bilgilerine göre özelleştirerek kullanıcı deneyimini optimize etmek için kullanılır.

Google DoubleClick DART Çerezi. Google, sitemizdeki üçüncü taraf satıcılardan biridir. Ayrıca DART çerezleri olarak bilinen çerezleri, sitemizi ziyaret edenlere www.website.com ve internetteki diğer siteleri ziyaretlerine dayalı olarak reklam sunmak için kullanır. Ancak ziyaretçiler, https://policies.google.com/technologies/ads adresindeki Google reklam ve içerik ağı Gizlilik Politikasını ziyaret ederek DART çerezlerinin kullanımını reddetmeyi seçebilirler.

Reklam Ortaklarımız. Sitemizdeki reklamverenlerden bazıları tanımlama bilgileri ve web işaretçileri kullanabilir. Reklam ortaklarımız aşağıda listelenmiştir. Reklamcılık ortaklarımızdan her birinin, kullanıcı verileriyle ilgili politikaları için kendi Gizlilik Politikası vardır. Daha kolay erişim için, aşağıdaki Gizlilik Politikalarına köprü oluşturduk.

Feragatnameler

Site "olduğu gibi" ve "mevcut olduğu gibi" sağlanmaktadır ve şirket ve tedarikçilerimiz, ticarete elverişliliğe ilişkin tüm garantiler veya koşullar dahil olmak üzere, açık, zımni veya yasal her türlü garanti ve koşulu açıkça reddeder. , belirli bir amaca uygunluk, unvan, sessiz keyif, doğruluk veya ihlal etmeme. Biz ve tedarikçilerimiz, sitenin gereksinimlerinizi karşılayacağını, kesintisiz, zamanında, güvenli veya hatasız olarak kullanılabileceğini veya doğru, güvenilir, virüs veya diğer zararlı kodlardan arınmış, eksiksiz, yasal olacağını garanti etmiyoruz. veya güvenli. Yürürlükteki yasalar siteyle ilgili herhangi bir garanti gerektiriyorsa, bu tür tüm garantilerin süresi ilk kullanım tarihinden itibaren doksan (90) gün ile sınırlıdır.

Bazı yargı bölgeleri zımni garantilerin hariç tutulmasına izin vermemektedir, bu nedenle yukarıdaki hariç tutma sizin için geçerli olmayabilir. Bazı yargı bölgeleri, zımni bir garantinin ne kadar süreceği konusunda sınırlamalara izin vermez, bu nedenle yukarıdaki sınırlama sizin için geçerli olmayabilir.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

Yasaların izin verdiği azami ölçüde, şirket veya tedarikçilerimiz hiçbir durumda size veya herhangi bir üçüncü tarafa kar kaybı, veri kaybı, ikame ürünlerin tedarik maliyetleri veya herhangi bir dolaylı, sonuçsal, örnek teşkil eden, tesadüfi, bu tür zararların olasılığı şirkete bildirilmiş olsa bile, bu şartlardan veya siteyi kullanımınızdan veya siteyi kullanamamanızdan kaynaklanan veya bunlarla ilgili özel veya cezai zararlar. Siteye erişim ve sitenin kullanımı kendi takdirinize bağlıdır ve risk size aittir ve cihazınızda veya bilgisayar sisteminizde meydana gelebilecek herhangi bir hasardan veya bunlardan kaynaklanan veri kaybından yalnızca siz sorumlu olacaksınız.

Yasaların izin verdiği azami ölçüde, burada yer alan aksine herhangi bir şeye bakılmaksızın, bu sözleşmeden kaynaklanan veya bu sözleşmeyle ilgili herhangi bir zarar için size karşı sorumluluğumuz her zaman en fazla elli ABD Doları (50 ABD Doları) ile sınırlı olacaktır. Birden fazla iddianın varlığı bu sınırı genişletmeyecektir. Tedarikçilerimizin bu sözleşmeden kaynaklanan veya bu sözleşmeyle ilgili hiçbir sorumluluğu olmayacağını kabul etmektesiniz.

Bazı yargı bölgeleri arızi veya dolaylı zararlar için sorumluluğun sınırlandırılmasına veya hariç tutulmasına izin vermemektedir, bu nedenle yukarıdaki sınırlama veya hariç tutma sizin için geçerli olmayabilir.

Süre ve Fesih.Bu Bölüme tabi olarak, Siteyi kullandığınız sürece bu Koşullar tam olarak yürürlükte kalacaktır. Sitenin bu Koşulları ihlal edecek şekilde herhangi bir şekilde kullanılması da dahil olmak üzere, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, Siteyi kullanma haklarınızı herhangi bir zamanda herhangi bir nedenle askıya alabilir veya feshedebiliriz. Bu Koşullar kapsamındaki haklarınızın feshedilmesi üzerine, Hesabınız ve Siteye erişim ve Siteyi kullanma hakkınız derhal feshedilecektir. Hesabınızın herhangi bir şekilde feshedilmesinin, Hesabınızla ilişkili Kullanıcı İçeriğinizin canlı veritabanlarımızdan silinmesini içerebileceğini anlıyorsunuz. Şirket, bu Koşullar kapsamındaki haklarınızın herhangi bir şekilde feshedilmesi konusunda size karşı herhangi bir yükümlülük taşımayacaktır. Bu Koşullar kapsamındaki haklarınız feshedildikten sonra bile, bu Koşulların aşağıdaki hükümleri yürürlükte kalacaktır: Bölüm 2 ila 2.5, Bölüm 3 ve Bölüm 4 ila 10.

Telif Hakkı Politikası.

Şirket, başkalarının fikri mülkiyetine saygı duyar ve Sitemizin kullanıcılarından da aynısını yapmalarını ister. Sitemizle bağlantılı olarak, ihlalde bulunan tüm materyallerin kaldırılmasını ve telif hakları da dahil olmak üzere fikri mülkiyet haklarını tekrar tekrar ihlal eden çevrimiçi Sitemizin kullanıcılarının feshedilmesini sağlayan bir telif hakkı yasasına saygı duyan bir politika benimsedik ve uyguladık. Kullanıcılarımızdan birinin Sitemizi kullanarak bir çalışmadaki telif(ler)i yasa dışı bir şekilde ihlal ettiğini düşünüyorsanız ve ihlalde bulunduğu iddia edilen materyalin kaldırılmasını istiyorsanız, aşağıdaki bilgileri yazılı bir bildirim şeklinde (uygulama uyarınca) 17 USC § 512(c))'ye göre atanmış Telif Hakkı Temsilcimize sağlanmalıdır:

  • fiziksel veya elektronik imzanız;
  • ihlal edildiğini iddia ettiğiniz telif hakkıyla korunan çalışmanın/işlerin tanımlanması;
  • hizmetlerimizde ihlal ettiğini iddia ettiğiniz ve kaldırmamızı talep ettiğiniz materyalin tanımlanması;
  • bu tür materyalleri bulmamıza izin verecek yeterli bilgi;
  • Adresiniz, telefon numaranız ve e-mail adresiniz;
  • Sakıncalı materyalin kullanımına telif hakkı sahibi, onun temsilcisi veya yasalar uyarınca izin verilmediğine iyi niyetle inandığınıza dair bir beyan; Ve
  • bildirimdeki bilgilerin doğru olduğuna ve yalan yere yemin cezasına tabi olduğuna, ihlal edildiği iddia edilen telif hakkının sahibi olduğunuza veya telif hakkı sahibi adına hareket etmeye yetkili olduğunuza dair bir beyan.

Lütfen, 17 USC § 512(f) uyarınca, yazılı bir bildirimde maddi gerçeğin herhangi bir şekilde yanlış beyan edilmesinin, şikayetçi tarafı otomatik olarak yazılı bildirim ve iddia ile bağlantılı olarak maruz kaldığımız tüm zararlar, masraflar ve avukatlık ücretlerinden sorumlu tutacağını unutmayın. Telif hakkı ihlali.

Genel

Bu Şartlar ara sıra revizyona tabidir ve herhangi bir önemli değişiklik yaparsak, bize verdiğiniz son e-posta adresine bir e-posta göndererek ve/veya değişikliklerle ilgili bildirimi Web Sitemizde belirgin bir şekilde yayınlayarak sizi bilgilendirebiliriz. Alan. Bize en güncel e-posta adresinizi vermekle yükümlüsünüz. Bize sağladığınız son e-posta adresinin geçerli olmaması durumunda, söz konusu bildirimi içeren e-postayı göndermemiz, yine de bildirimde açıklanan değişiklikler için etkili bir bildirim teşkil edecektir. Bu Koşullarda yapılacak herhangi bir değişiklik, size bir e-posta bildirimi göndermemizi takip eden en erken otuz (30) takvim günü veya Sitemizde değişiklik bildirimini yayınlamamızı takip eden otuz (30) takvim günü geçerli olacaktır. Bu değişiklikler Sitemizin yeni kullanıcıları için derhal geçerli olacaktır. Bu tür değişikliklere ilişkin bildirimin ardından Sitemizi kullanmaya devam etmeniz, bu tür değişiklikleri kabul ettiğinizi ve bu tür değişikliklerin hüküm ve koşullarına tabi olmayı kabul ettiğinizi gösterecektir. Tartışmalı karar. Lütfen bu Tahkim Sözleşmesini dikkatlice okuyunuz. Şirket ile olan sözleşmenizin bir parçasıdır ve haklarınızı etkiler. ZORUNLU BAĞLAYICI TAHKİM VE TOPLU DAVA FERAGATI prosedürlerini içerir.

Tahkim Anlaşmasının Uygulanabilirliği. Koşullarla veya Şirket tarafından sağlanan herhangi bir ürün veya hizmetin kullanımıyla bağlantılı olarak gayri resmi olarak veya asliye mahkemelerinde çözülemeyen tüm iddialar ve ihtilaflar, bu Tahkim Sözleşmesinin hükümleri uyarınca bireysel olarak bağlayıcı tahkim yoluyla çözülecektir. Aksi kararlaştırılmadıkça, tüm tahkim işlemleri İngilizce olarak yapılacaktır. Bu Tahkim Anlaşması siz ve Şirket ve tüm yan kuruluşlar, bağlı kuruluşlar, aracılar, çalışanlar, ilgili öncüller, halefler ve vekillerin yanı sıra Şartlar kapsamında sağlanan hizmetlerin veya malların tüm yetkili veya yetkisiz kullanıcıları veya lehtarları için geçerlidir.

Bildirim Gereksinimi ve Resmi Olmayan Uyuşmazlık Çözümü. Taraflardan herhangi biri tahkime başvurmadan önce, diğer tarafa iddianın veya anlaşmazlığın niteliğini ve temelini ve talep edilen çareyi açıklayan yazılı bir Anlaşmazlık Bildirimi göndermelidir. Şirkete bir Bildirim şu adrese gönderilmelidir: SonTopic. Bildirim alındıktan sonra, siz ve Şirket iddiayı veya anlaşmazlığı gayri resmi olarak çözmeye çalışabilirsiniz. Siz ve Şirket, Bildirimin alınmasından sonraki otuz (30) gün içinde iddiayı veya anlaşmazlığı çözmezseniz, taraflardan herhangi biri bir tahkim işlemi başlatabilir. Herhangi bir tarafça yapılan herhangi bir uzlaşma teklifinin tutarı, hakem taraflardan herhangi birinin hak kazandığı ödül miktarını belirleyene kadar hakeme açıklanamaz.

Tahkim Kuralları.Tahkim, bu bölümde belirtildiği şekilde tahkim sunan yerleşik bir alternatif uyuşmazlık çözümü sağlayıcısı olan American Arbitration Association aracılığıyla başlatılacaktır. AAA tahkime uygun değilse, taraflar alternatif bir ADR Sağlayıcısı seçmeyi kabul edeceklerdir. ADR Sağlayıcısının kuralları, bu tür kuralların Şartlarla çeliştiği durumlar dışında, tahkimin tüm yönlerini yönetecektir. Tahkime ilişkin AAA Tüketici Tahkim Kuralları çevrimiçi olarak adr.org adresinde veya 1-800-778-7879 numaralı telefondan AAA aranarak edinilebilir. Tahkim tek, tarafsız bir hakem tarafından yürütülecektir. Aranan tazminatın toplam tutarının On Bin ABD Dolarından (10.000,00 ABD Doları) az olduğu herhangi bir iddia veya ihtilaf, hazır bulunmaya dayalı olmayan bağlayıcı tahkim yoluyla çözülebilir, yardım isteyen tarafın tercihine göre. Aranan tazminatın toplam tutarının On Bin ABD Doları (10.000,00 ABD Doları) veya daha fazla olduğu iddia veya ihtilaflarda, duruşma hakkı Tahkim Kuralları ile belirlenecektir. Amerika Birleşik Devletleri dışında ikamet etmediğiniz ve taraflar aksini kabul etmedikçe, tüm duruşmalar ikamet ettiğiniz yere 100 mil mesafedeki bir yerde yapılacaktır. ABD dışında ikamet ediyorsanız, hakem taraflara herhangi bir sözlü duruşmanın tarihini, saatini ve yerini makul bir şekilde bildirecektir. Hakem tarafından verilen hükme ilişkin herhangi bir karar, herhangi bir yetkili yargı mahkemesine sunulabilir. Hakem size, Şirketin tahkimin başlamasından önce size sunduğu son uzlaşma teklifinden daha yüksek bir karar verirse, Şirket size daha yüksek olanı veya 2 ABD doları ödeyecektir, 500.00. Taraflardan her biri, tahkimden kaynaklanan kendi masraflarını ve ödemelerini üstlenecek ve ADR Sağlayıcısının ücret ve masraflarından eşit bir pay ödeyecektir.

Hazır Olmamaya Dayalı Tahkim için Ek Kurallar. Hazır bulunmamaya dayalı tahkim seçilirse, tahkim telefonla, çevrimiçi olarak ve/veya yalnızca yazılı beyanlara dayalı olarak yürütülecektir; özel usul, tahkimi başlatan tarafça seçilecektir. Tahkim, taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tarafların veya tanıkların kişisel olarak hazır bulunmalarını içermeyecektir.

Zaman sınırları. Siz veya Şirket tahkime başvurursa, tahkim davası zamanaşımı süresi içinde ve ilgili talep için AAA Kuralları kapsamında konulan herhangi bir son tarih içinde başlatılmalı ve/veya talep edilmelidir.

Hakemin Yetkisi.Tahkim başlatılırsa, hakem sizin ve Şirketin hak ve yükümlülüklerine karar verecek ve anlaşmazlık başka herhangi bir konu ile birleştirilmeyecek veya başka herhangi bir dava veya tarafla birleştirilmeyecektir. Hakem, herhangi bir talebin tamamını veya bir kısmını ortadan kaldıran önergeler verme yetkisine sahip olacaktır. Hakem, parasal tazminata hükmetme ve ilgili yasa, AAA Kuralları ve Şartlar kapsamında bir bireye sunulan herhangi bir parasal olmayan çözüm veya telafi sağlama yetkisine sahip olacaktır. Hakem, kararın dayandığı temel bulguları ve sonuçları açıklayan yazılı bir karar ve karar beyanı yayınlayacaktır. Hakem, bir mahkemedeki bir yargıcın sahip olacağı bireysel temelde rahatlama kararı verme yetkisiyle aynı yetkiye sahiptir. Hakemin kararı nihaidir ve siz ve Şirket için bağlayıcıdır.

Jüri Duruşmasından Feragat. TARAFLAR, MAHKEMEYE BAŞVURMA VE HAKİM VEYA JÜRİ ÖNÜNDE YARGILANMAYA YÖNELİK ANAYASAL VE YASAL HAKLARINDAN FERAGAT EDERLER; bunun yerine, bu Tahkim Anlaşması kapsamında tüm iddia ve anlaşmazlıkların tahkim yoluyla çözülmesini seçerler. Tahkim prosedürleri genellikle bir mahkemede geçerli olan kurallardan daha sınırlı, daha verimli ve daha ucuzdur ve bir mahkeme tarafından çok sınırlı incelemeye tabidir. Sizinle Şirket arasında herhangi bir eyalet mahkemesinde veya federal mahkemede bir tahkim kararının iptali veya tenfizi davasında veya başka bir davada herhangi bir davanın ortaya çıkması durumunda, SİZ VE ŞİRKET JÜRİLİ YARGILANMAYA İLİŞKİN TÜM HAKLARINIZDAN FERAGAT EDERİZ, bunun yerine anlaşmazlığın çözümlenmesini seçersiniz. bir yargıç tarafından.

Gruptan Feragat veya Birleştirilmiş Eylemler. Bu tahkim sözleşmesi kapsamındaki tüm iddialar ve ihtilaflar, sınıf bazında değil, bireysel olarak tahkime götürülmeli veya dava edilmelidir ve birden fazla müşteri veya kullanıcının iddiaları tahkime götürülemez veya müşterek veya başka herhangi bir müşterinin iddiaları ile birleştirilemez. veya kullanıcı

Gizlilik. Tahkim yargılamasının tüm yönleri kesinlikle gizli olacaktır. Taraflar, yasalar aksini gerektirmedikçe gizliliği korumayı kabul ederler. Bu paragraf, bir tarafın bu Sözleşmeyi uygulamak, bir tahkim kararını uygulamak veya ihtiyati tedbir veya hakkaniyete uygun tedbir almak için gerekli bilgileri bir mahkemeye sunmasını engellemeyecektir.

Bölünebilirlik. Bu Tahkim Sözleşmesinin herhangi bir bölümünün veya bölümlerinin, yetkili bir mahkeme tarafından yasa kapsamında geçersiz veya uygulanamaz olduğu tespit edilirse, söz konusu belirli bölüm veya bölümler hiçbir şekilde yürürlükte olmayacak ve ayrılacak ve Sözleşmenin geri kalanı tüm gücü ve etkisi ile devam eder.

Feragat Hakkı. Bu Tahkim Sözleşmesinde belirtilen hak ve sınırlamaların herhangi biri veya tamamı, aleyhinde iddiada bulunulan tarafça feragat edilebilir. Bu tür bir feragat, bu Tahkim Anlaşmasının diğer herhangi bir bölümünden feragat etmeyecek veya bunları etkilemeyecektir.

Anlaşmanın Sürdürülmesi. Bu Tahkim Anlaşması, Şirket ile ilişkinizin sona ermesinden sonra da geçerliliğini koruyacaktır.

Küçük Alacaklar Mahkemesi. Bununla birlikte, siz veya Şirket asliye mahkemesinde bireysel dava açabilirsiniz.

Acil Adil Yardım. Her ne olursa olsun, taraflardan herhangi biri, tahkime gidene kadar statükoyu korumak için bir eyalet veya federal mahkemeden önce acil hakkaniyete dayalı çözüm talebinde bulunabilir. Geçici tedbir talebi, bu Tahkim Anlaşması kapsamındaki diğer hak veya yükümlülüklerden feragat edildiği anlamına gelmez.

Tahkime Konu Olmayan İddialar. Yukarıdakilere bakılmaksızın, hakaret iddiaları, Bilgisayar Dolandırıcılığı ve Kötüye Kullanımı Yasası'nın ihlali ve karşı tarafın patentinin, telif hakkının, ticari markasının veya ticari sırlarının ihlali veya kötüye kullanılması bu Tahkim Sözleşmesine tabi olmayacaktır.

Yukarıdaki Tahkim Anlaşmasının tarafların mahkemede dava açmasına izin verdiği her durumda, taraflar bu tür amaçlar için California, Netherlands County'de bulunan mahkemelerin kişisel yargı yetkisine boyun eğmeyi kabul ederler.

Site, ABD ihracat kontrol yasalarına tabi olabilir ve diğer ülkelerdeki ihracat veya ithalat düzenlemelerine tabi olabilir. Şirketten elde edilen herhangi bir ABD teknik verisini veya bu tür verileri kullanan herhangi bir ürünü, Amerika Birleşik Devletleri ihracat yasalarını veya düzenlemelerini ihlal edecek şekilde doğrudan veya dolaylı olarak ihraç etmemeyi, yeniden ihraç etmemeyi veya aktarmamayı kabul ediyorsunuz.

Şirket, Bölüm 10.8'deki adreste bulunmaktadır. Kaliforniya'da ikamet ediyorsanız şikayetlerinizi 400 R Street, Sacramento, CA 95814 adresinden yazılı olarak veya (800 ) 952-5210.

Elektronik İletişim. Siz ve Şirket arasındaki iletişimler, Siteyi kullanmanız veya bize e-posta göndermeniz veya Şirket Sitede bildirimler yayınlaması veya sizinle e-posta yoluyla iletişim kurması fark etmeksizin elektronik araçları kullanır. Sözleşme amaçları doğrultusunda, (a) Şirketten elektronik biçimde iletişim almayı kabul edersiniz; ve (b) Şirketin size sağladığı tüm hüküm ve koşulların, sözleşmelerin, bildirimlerin, açıklamaların ve diğer iletişimlerin, bu tür iletişimlerin basılı bir kopya halinde olsaydı yerine getireceği her türlü yasal yükümlülüğü elektronik olarak yerine getirdiğini kabul edersiniz.

Tüm Şartlar.Bu Koşullar, Sitenin kullanımıyla ilgili olarak sizinle bizim aramızdaki sözleşmenin tamamını oluşturur. Bu Koşulların herhangi bir hakkını veya hükmünü uygulamamamız veya uygulamamamız, söz konusu hak veya hükümden feragat edildiği anlamına gelmez. Bu Koşullardaki bölüm başlıkları yalnızca kolaylık sağlamak içindir ve hiçbir yasal veya sözleşmesel etkisi yoktur. "Dahil" kelimesi, "sınırlama olmaksızın dahil" anlamına gelir. Bu Şartların herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz olduğuna karar verilirse, bu Şartların diğer hükümleri bozulmamış olacak ve geçersiz veya uygulanamaz hüküm, yasaların izin verdiği azami ölçüde geçerli ve uygulanabilir olacak şekilde değiştirilmiş kabul edilecektir. Şirket ile ilişkiniz bağımsız bir yüklenici ilişkisidir ve taraflardan hiçbiri diğerinin temsilcisi veya ortağı değildir. Bu Koşullar ve buradaki haklarınız ve yükümlülükleriniz, Şirketin önceden yazılı izni olmadan sizin tarafınızdan atanamaz, taşerona verilemez, devredilemez veya başka bir şekilde devredilemez ve yukarıda belirtilenleri ihlal eden herhangi bir atama, alt sözleşme, devir veya devir girişimi geçersiz ve hükümsüz olacaktır. Şirket, bu Koşulları serbestçe devredebilir. Bu Koşullarda belirtilen hüküm ve koşullar, devralanlar için bağlayıcı olacaktır.

Gizliliğiniz Lütfen Gizlilik Politikamızı okuyun.

Telif Hakkı/Ticari Marka Bilgileri. Telif hakkı ©. Her hakkı saklıdır. Sitede görüntülenen tüm ticari markalar, logolar ve hizmet markaları bizim veya diğer üçüncü şahısların mülkiyetindedir. Bu Markaları, bizim önceden yazılı iznimiz veya Markaların sahibi olabilecek üçüncü şahısların izni olmadan kullanmanıza izin verilmez.